Apsardze Priedkalnē ir pakalpojums, bez kura šodien neiztiek neviens Priedkalnes iedzīvotājs, un Priedkalne ierindojas starp apdzīvotajām vietām ar vislielāko apsargāto privātīpašumu īpatsvaru Latvijā. Lielākā daļa privātmāju ir aprīkotas ar jaunākajām un efektīvākajām drošības sistēmām, kuras nodrošina apsardzes firmas, tostarp Mustangs Apsardze.

Ņemot vērā Priedkalnes ekskluzīvo statusu un īpašumu vērtību, Mustangs Apsardze piedāvā īpaši izstrādātus drošības un aizsardzības risinājumus vairākos līmeņos. Šajā gadījumā tiek kombinēti vairāki pakalpojumi – tehniskā apsardze, fiziskā apsardze, videonovērošana, kā arī attālinātā video novērošana, kas māju iemītniekiem ļauj justies drošībā. Fiziskā apsardze šajā gadījumā nozīmē arī to, ka apsardzes darbinieki kontrolē regulāro apmeklētāju plūsmu pie vārtiem, regulāri apseko teritoriju, nepieciešamības gadījumā aizturot vai kā citādi neitralizējot iespējamos ļaundarus. Īpašumos, kuriem ir nenorobežota piekļuve ezeram, Mustangs Apsardze darbinieki veic arī nepārtrauktu piekrastes joslas apsardzi.

Priedkalnē būvētei nami ir ar lielu kvadratūru, vairākstāvu privātmāju apbūve ir ar plašām un grūti pārskatāmām piegulošām teritorijām, kurās turklāt atrodas dažādas palīgbūves. Tāpēc izplatītākās tehniskās apsardzes sistēmas ir videonovērošana pagalmos un pults signalizācija māju iekštelpās. Ņemot vērā, ka gandrīz katrā īpašumā dežūrē vairāki apsardzes darbinieki, Priedkalnē esošās mājas tiek piedāvāts aprīkot ar lokālās video novērošanas sistēmām. Tādējādi apsardzes darbinieki Priedkalnē kamerās fiksētajam seko, atrodoties objekta teritorijā. Nereti drošības dienesti Priedkalnē tiek lūgti uzstādīt videonovērošanas kameras mājas iekštelpās, lai tajās fiksētu iespējamās nama apkalpojošā personāla – apkopēju, pavāru, auklīšu u.c. – veiktās negodprātīgās darbības pret nama saimnieku īpašumu. Attālinātās video novērošanas sistēmas pārsvarā izvēlas priedkalnieši, kuru mājas nav nodrošinātas ar fizisko apsardzi.

Īpašuma apsaimniekošanā būtiska ir arī ugunsdrošība, un Mustangs Apsardze nodrošina visas ugunsdrošības sistēmas, lai tās funkcionētu korekti un nelaimes gadījumā nekavējoties signalizētu par draudiem.

ZVANĪT
ZVANĪT