Ja Jūsu uzņēmumam pieder ražotne, ir svarīgi ne tikai rūpēties par ražošanas procesiem, bet arī par to drošību. Atkarībā no nozares specifikas, īpaša uzmanība jāpievērš gan preču un produktu drošībai, gan telpu apsardzei, gan arī inženiertehnisko komunikāciju drošai darbībai. Mustang Apsardze speciālisti izstrādās Jūsu ražošanas telpām pašu piemērotāko drošības plānu, ņemot vērā visdažādākos faktorus, tostarp to atrašanās vietu, darbības profilu, tehniskās specifikācijas un pieejamību. Uzticoties Mustang Apsardze drošības ekspertiem, Jūs varat būt pārliecināti, ka saņemsiet kompleksu, efektīvu un ekonomiski izdevīgu risinājumu, kas piemērots tieši Jūsu ražošanas telpu drošībai.

Ražošanas telpu apsardze nozīmē paaugstinātu uzmanības pievēršanu caurlaides sistēmas kontrolei, ražotās produkcijas un izejošo kravu pārbaudei, tāpēc Mustang Apsardze speciālisti ir gatavi sniegt konsultācijas drošības jautājumos, kā arī uzstādīt un apkalpot drošības sistēmas. Tāpat Mustangs Apsardze izstrādātie drošības risinājumi piedāvā kontroli personāla kustībai, kas izslēdz trešo personu nesankcionētu pieeju un nodrošina sabiedrisko kārtību uzņēmuma teritorijā. Teritorijas perimetra patrulēšana, attālinātā video novērošana 24 stundas diennaktī, caurlaides sistēmas izveide un kontrole personāla un kravu kustībai – tie ir vien daži no pakalpojumiem, ko Jūsu ražotnes drošībai piedāvā Mustang Apsardze.

Izvēlēties speciālistu izstrādātus risinājumus, lai Jūsu ražošanas telpas vienmēr būtu drošībā:

  • Signalizācija – drošības sistēma, kas nodrošina ražošanas teritorijas un telpu apsardzi visu diennakti. Signalizāciju iespējams uzstādīt un aktivizēt arī atsevišķās zonās, lai telpas, kurās netiek veiktas nekādas darbības, vienmēr būtu drošībā, piemēram, telpas ar izejmateriāliem vai gatavo produkciju.
  • Tehniskā apsardze jeb pults apsardze – tās uzstādīšana nepieciešama visās ražošanas telpās. Tā kā ražošanas telpas parasti atrodas attālu no dažādu atbildīgo dienestu posteņiem, tad trauksmes situācijā nepieciešams, lai reaģē tieši profesionāls drošības dienests, palīdzot iespējami ātri novērst visas potenciāli negatīvās sekas. Trauksmes gadījumā nekavējoties tiek izsaukta ātrās reaģēšanas vienība.
  • Ugunsdrošības sistēma – nepārtrauktai darbinieku un ražošanas telpās novietoto mantu drošībai. Tā kā no ugunsdrošības viedokļa ražošanas telpas ietilpst augsta riska kategorijā, Mustang Apsardze piedāvā īpaši kvalitatīvas un precīzas ugunsdrošības sistēmas, kas piemērotas tieši ražošanas telpām.
  • Citi sensori – gāzes, ūdens u. c. sensori, kas brīdina par bīstamību telpās. Atkarībā no ražotnes veida un tajā izmantoto gāzu vai citu bīstamo vielu tipa, Mustang Apsardze uzstāda atbilstošus sensorus.
  • Videonovērošana un videomonitorings – darbinieku un apmeklētāju kontrolei un videoierakstu pārskatīšanai nepieciešamības gadījumā. Iespējama videonovērošanas sistēmas uzstādīšana tieši ražošanas telpās vai attālināti apsardzes dienesta videomonitoringa postenī.
  • Fiziskā apsardze – piemērota ražotnēs, kurās ir liela apmeklētāju, piegādātāju un klientu kustība. Fiziskās apsardzes darbinieks kontrolē visas personas, kas iekļūst ražotnē, pārbaudot, kādas preces tiek ievestas teritorijā un kādas izvestas no tās. Tāpat fiziskās apsardzes darbinieks veic regulāras apgaitas visā ražotnes teritorijā.

Mustang Apsardze speciālisti piedāvā individuālu pieeju katram uzņēmuma klientam. Sazinieties ar Mustangs Apsardze drošības speciālistiem, lai saņemtu piedāvājumu, kas piemērots tieši Jūsu ražošanas telpām un teritorijai.

ZVANĪT
ZVANĪT