Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

Pārzinis Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MUSTANG APSARDZE”, reģistrācijas Nr. 40003659347, juridiskā adrese Gāles 27, Sigulda, Siguldas nov. LV-2150, tel. 8880
Datu apstrādes mērķis Visi no darba meklētājiem saņemtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personas atlases vajadzībām un administratīviem nolūkiem.
Datu pieejamība Visi no darba meklētājiem saņemtie personas dati būs pieejami tikai īpaši nozīmētiem atbildīgajiem darbiniekiem vai Pārziņa vadībai. Datus saņem Pārziņa personālatlases speciālists un/vai speciālais attiecīgais darbinieks, kura darba pienākumos ietilpst strādāt ar personāla atlasi.

Ja no darba meklētājiem tiek ievākta papildus informācija (piemēram, informācija par veselību vai cita normatīvajos aktos noteiktā), dokumenta dalībnieks sniedz informāciju arī par tās pieejamību. Tāpat dokumenta dalībnieks sniedz informāciju, vai iesniegtā informācija tiks/netiks nodota kādām citām personām, tai skaitā grupas uzņēmumiem vai trešajām personām.

Datu glabāšana Gadījumā, ja darba meklētājam netiek piedāvāts noslēgt darba līgumu ar Pārzini, CV tiks uzglabāti ne ilgāk kā 3 mēnešus, ņemot vērā Darba likumā noteiktos nosacījumus.
Tiesības piekļūt datiem Personai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt piekļuvi saviem sniegtajiem datiem, lūgt tos labot vai mainīt. Ņemot vērā praktiskus iemeslus, nav iespējams labot personas datus, ja vakance vairs nav pieejama un personas dati tamdēļ vairs netiek apstrādāti.
Datu drošība Personas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā datu konfidencialitātes un drošības prasības, kā arī dokumenta dalībnieka iekšējo procedūru prasības.

Vairāk informācijas, sazinoties ar personāla atlases speciālistu tel., 8880 vai elektroniski, rakstot epastu uz adresi info@mustangapsardze.lv

ZVANĪT
ZVANĪT